ZARZĄD

Adam Nowakowski - Prezes Zarządu

 

Paweł Skowroński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

Aneta Rakoczy - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie:

Michał Kołt Przewodniczący
Ryszard Bednarz Zastępca Przewodniczącego
Władysław Lasoń Sekretarz
   
Wiesław Aksamit Członek
Janusz Kwinta Członek
Józef Ostrowki Członek
Eugeniusz Samołyk Członek
Teresa Teresiak Członek
Jadwiga Wójcik Członek
   

Skład Komitetu Audytu:

Wiesław Aksamit
Teresa Teresiak
Jadwiga Wójcik