Bank w bieżącej pracy z Klientem realizuje zasadę partnerstwa opartego na zaufaniu, lojalności i wiarygodności. Umiejscowienie centrum decyzyjnego w Dzierżoniowie gwarantuje Klientom Banku szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych i innych, możliwość porozmawiania z osobami podejmującymi decyzje w istotnych dla Klientów sprawach. Prosta i czytelna oferta kredytowa uzupełniona profesjonalną obsługą pomocnych i życzliwych Doradców pozwoli bezpiecznie rozwijać Państwa firmę.

KREDYT NAWOZOWY

Kredyt obrotowy przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego bez konieczności dokumentowania wydatków.

LIMIT KREDYTOWY

wygodny kredyt w formie limitu zadłużenia w rachunku, ułatwiający regulowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej 

KREDYT OBROTOWY GOSPODARSKI

przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego bez konieczności dokumentowania wydatków 

KREDYT INWESTYCYJNY FARMER

przeznaczony na sfinansowanie zakupu ziemi, maszyn, urządzeń rolniczych, nieruchomości, środków transportu

KREDYT Z DOPŁATAMI ARiMR

to prosty sposób sfinansowania na preferencyjnych warunkach inwestycji lub wznowienia produkcji i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwie rolnym 

KREDYT PREFERENCYJNY KLĘSKOWY

przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny,