Bank w bieżącej pracy z Klientem realizuje zasadę partnerstwa opartego na zaufaniu, lojalności i wiarygodności. Umiejscowienie centrum decyzyjnego w Dzierżoniowie gwarantuje Klientom Banku szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych i innych, możliwość porozmawiania z osobami podejmującymi decyzje w istotnych dla Klientów sprawach. Prosta i czytelna oferta kredytowa uzupełniona profesjonalną obsługą pomocnych i życzliwych Doradców pozwoli bezpiecznie rozwijać Państwa firmę.

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY Z DOPŁATAMI ARiMR

Kredyt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej producentów rolnych, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31.12.2023r. 

LIMIT KREDYTOWY

wygodny kredyt w formie limitu zadłużenia w rachunku, ułatwiający regulowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej 

KREDYT OBROTOWY GOSPODARSKI

przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego bez konieczności dokumentowania wydatków 

KREDYT INWESTYCYJNY FARMER

przeznaczony na sfinansowanie zakupu ziemi, maszyn, urządzeń rolniczych, nieruchomości, środków transportu