INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie będzie można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zarówno założenie jak i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne! Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, na którym można gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. To prawdziwa sztuka układania przyszłości!

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM IKE?

Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów, a także osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

DOKONYWANIE WPŁAT NA IKE

Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Posiadacza IKE.
Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

MAKSYMALNA KWOTA WPŁAT

Łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

WYPŁATA ŚRODKÓW Z RACHUNKU IKE

Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE istnieje możliwość podjęcia decyzji o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w ramach IKE w dowolnym czasie.

IKE Jest dla wszystkich, którzy chcą gromadzić dodatkowe środki i efektywnie oszczędzać z myślą o swojej emeryturze!

Korzyści:

 • możliwość wpłat nawet niewielkich kwot – brak tzw. wpłaty minimalnej,
 • możliwość wpłat zarówno w gotówce, jak i bezgotówkowo,
 • zysk - odsetki ze zgromadzonych środków są zwolnione z podatku dochodowego,
 • dodatkowe środki do dyspozycji - w wyniku systematycznego odkładania pieniędzy na koncie daje możliwość zwiększenia kwoty otrzymywanych, przyszłych świadczeń emerytalnych,
 • zabezpieczenie finansowe dla najbliższych - zgromadzony kapitał podlega dziedziczeniu,
 • możliwość wypłaty środków w dowolnej formie i czasie – jednorazowo lub w ratach,
 • możliwość wycofania zdeponowanych pieniędzy w dowolnym momencie,
 • gwarancja pełnego bezpieczeństwa zgromadzonego kapitału.

Dlaczego warto wybrać Bank Spółdzielczy:

 • Jedyny w 100 % polski Bank,
 • Nowoczesny Bank z 70-letnim doświadczeniem,
 • Tylko ten Bank posiada Centralę i decyzyjność w Dzierżoniowie.

W ramach współpracy gwarantujemy:

 • szybką decyzyjność, gdyż wszystkie decyzje podejmowane są w Centrali Banku w Dzierżoniowie,
 • profesjonalne doradztwo i obsługę w 4 placówkach na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego,
 • bezpłatny parking przy Centrali Banku z 52 miejscami parkingowymi,
 • szeroką gamę korzystnych kont, lokat oraz kredytów, uwzględniających oczekiwania Klienta,
 • elastyczność - dogodne terminy oszczędzania - już od 1 m-ca do 36 m-cy,
 • dostępne dla każdego, wymagane, minimalne  kwoty wpłat,
 • elastyczność – zmienne lub stałe oprocentowanie, zależnie od wybranego terminu lokaty,
 • samodzielność w decydowaniu o okresie trwania lokaty – od 1 m-ca do 36 miesięcy,
 • łatwy dostęp do zdeponowanych środków poprzez sieć placówek Banku,
 • bezpieczeństwo - zdeponowane pieniądze są bezpieczne dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
 • możliwość negocjacji i uzyskania indywidualnego oprocentowania lokaty,
 • wygodę - lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku (nie dotyczy lokat promocyjnych SGB).

Jak złożyć wniosek?

Zaloguj się do systemu IBank i skorzystaj z formularza online.