ZARZĄD

Adam Nowakowski - Prezes Zarządu

 

Paweł Skowroński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

Aneta Rakoczy - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych