KREDYT NAWOZOWY

kredyt obrotowy przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego bez konieczności dokumentowania wydatków 

  • Na dowolny cel związany z nakładami na produkcję roślinną lub zwierzęcą
  • Udzielany na 12 miesięcy z możliwością przesunięcia terminu spłaty na kolejne 12 miesięcy
  • Brak opłat z tytułu niewykorzystywania kredytu, opłaty za administrowaniem kredytem oraz wcześniejsza spłatę

Jak uzyskać kredyt?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z KRUS i US lub Urzędu Gminy. 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy
  • Uproszczona informacja o gospodarstwie rolnym.
  • Nakaz zapłaty podatku rolnego, umowy dzierżawy gruntów rolnych.