KREDYT PREFERENCYJNY KLĘSKOWY

przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny,

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

  • możliwość sfinansowania do 100 % bieżących wydatków lub odbudowę majątku niezbędnego do wznowienia produkcji w gospodarstwie rolnym
  • niski koszt kredytu dzięki min. dopłatom ARiMR do oprocentowania kredytów
  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • karencja w spłacie kapitału dostosowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa związanych ze wznowieniem produkcji rolnej

Jak uzyskać kredyt?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z KRUS i US lub Urzędu Gminy. 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy
  • Protokół oraz opinia Komisji Wojewódzkiej powołanej do szacowania strat w gospodarstwie rolnym w związku z klęską żywiołową.
  • Nakaz zapłaty podatku rolnego, umowy dzierżawy gruntów rolnych.