KREDYT Z DOPŁATAMI ARiMR

to prosty sposób sfinansowania na preferencyjnych warunkach inwestycji lub wznowienia produkcji i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwie rolnym 

  • niski koszt kredytu dzięki min. dopłatom ARiMR do oprocentowania kredytów
  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • niski udział własny
  • karencja w spłacie kapitału dostosowana do realizowanej inwestycji

Jak uzyskać kredyt?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z KRUS i US lub Urzędu Gminy. 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy
  • Dokumenty potwierdzające realizację inwestycji np. faktury zakupu środków trwałych, przedwstępna umowa sprzedaży.
  • Plan inwestycyjny dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Nakaz zapłaty podatku rolnego, umowy dzierżawy gruntów rolnych.