KREDYT INWESTYCYJNY FARMER

przeznaczony na sfinansowanie zakupu ziemi, maszyn, urządzeń rolniczych, nieruchomości, środków transportu

  • Proste procedury bez konieczności sporządzania biznes planu
  • Szybka decyzja o uzyskaniu kredytu
  • Na sfinansowanie nawet do 100 % wartości planowanej inwestycji brutto
  • Elastyczny okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • Brak opłat z tytułu niewykorzystywania kredytu i opłaty związanej z administrowaniem kredytem oraz za wcześniejszą spłatę kredytu

Jak uzyskać kredyt?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z KRUS i US lub Urzędu Gminy. 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy
  • Dokumenty potwierdzające realizację inwestycji np. faktury zakupu środków trwałych. 
  • Uproszczona informacja o gospodarstwie rolnym.
  • Nakaz zapłaty podatku rolnego, umowy dzierżawy gruntów rolnych.