LIMIT KREDYTOWY

wygodny kredyt w formie limitu zadłużenia w rachunku, ułatwiający regulowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej 

  • Minimum formalności- umowa podpisywana na 5 lat
  • Każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie dając możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości przyznanego limitu
  • odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
  • Do kwoty 30 tys. kredyt zabezpieczony jedynie wekslem in blanco

Jak uzyskać kredyt?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach min. bez zaświadczeń o niezaleganiu z KRUS i US lub Urzędu Gminy. 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy
  • Uproszczona informacja o gospodarstwie rolnym.
  • Nakaz zapłaty podatku rolnego, umowy dzierżawy gruntów rolnych.