LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH

Pomnóż swoje oszczędności z nową „Lokatą na 6 -tkę”.  

Twoje korzyści:

- wysokie oprocentowanie stałe 6,00 %

- okres lokaty 6 miesięcy

Warunki zawarcia umowy lokaty:

- kwota lokaty od 500 PLN do 60.000 PLN zakładanej samodzielnie lub do 120.000 PLN w przypadku lokaty zakładanej wspólnie z inną osobą,

- możliwość otwarcia jednej lokaty przez jednego Klienta Banku. Skorzystanie z lokaty założonej na wspólnym rachunku wyklucza możliwość założenia lokaty indywidualnej przez każdego ze współposiadaczy lokaty wspólnej.

-  w przypadku odnowienia lokaty środki na rachunku oprocentowane będą według standardowej stopy procentowej dla danego okresu umownego oraz kwoty obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

- dostępność lokaty w placówkach Banku.

Zapoznaj się również z ofertą pozostałych lokat:

Korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty tylko 50zł!
  • elastyczność – wybór między stałym a zmiennym oprocentowaniem, w zależności od terminu lokaty,
  • samodzielność w decydowaniu o okresie trwania lokaty – od 1 m-ca do 36 miesięcy,
  • łatwy dostęp do zdeponowanych środków poprzez sieć placówek Banku lub Internet,
  • bezpieczeństwo - zdeponowane pieniądze są bezpieczne dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
  • możliwość negocjacji i uzyskania indywidualnego oprocentowania lokaty,
  • wygoda - lokata automatycznie odnawia się wg warunków oferty na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku.

Dla wszystkich ceniących sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet kiedy nie dysponuje się dużymi oszczędnościami.

Dzięki niskiemu, wymaganemu wkładowi i minimalnym wpłatom ten sposób oszczędzania jest dostępny w zasadzie dla wszystkich!

Lokata "PEWNY ZYSK" – oprocentowanie stałe (od kwoty 500 zł ):

Okres Oprocentowanie
6-miesięczna 4,30 %
12-miesięczna 5,00 %


Lokata „ Standard”

- oprocentowanie  stałe:

Okres Oprocentowanie
1 miesięczna 1,00%
3 miesięczna 1,50%
6 miesięczna 2,00% podstawowe
6 miesięczna 2,20% w kwotach nie mniejszych niż 10.000 zł
6 miesięczna 2,50% w kwotach nie mniejszych niż 50.000 zł


- oprocentowanie  zmienne:

Okres Oprocentowanie
12 miesięczna 2,50 % - podstawowe
12 miesięczna 2,50 % - w kwotach nie mniejszych niż 10.000 zł
24 miesięczna 2,50 % - podstawowe
24 miesięczna 2,50 % - w kwotach nie mniejszych niż 10.000 zł
36 miesięczna 2,50 % - podstawowe
36 miesięczna 2,50 % - w kwotach nie mniejszych niż 10.000 zł