WKŁAD SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

To bardzo szczególny rodzaj atrakcyjnie oprocentowanego  terminowego rachunku oszczędnościowego, na okres 36 miesięcy.

Oszczędności gromadzone są poprzez dokonywanie systematycznych, zadeklarowanych comiesięcznych wpłat na konto w kwotach minimum po 50,00 zł miesięcznie lub do 5-krotności zadeklarowanej kwoty. Wkłady systematycznego oszczędzania to bardzo prosty i wygodny sposób  oszczędzania nawet niewielkich kwot oraz gwarancja zysku i bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału! 

Oprocentowanie wkładów systematycznego oszczędzania:

  • 3,50 % (oprocentowanie zmienne)

Jak złożyć wniosek

Odwiedź dowolną Placówkę Banku.