KANTOR SGB

Kantor SGB - to usługa, która umożliwia Klientom naszego Banku dokonywanie natychmiastowych transakcji wymiany walut przez Internet.

Jak to działa?

  • Usługa dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem do usług bankowości elektronicznej,
  • Wymiana waluty następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej- EUR, USD lub GBP,
  • Istnieje możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym kursie z datą przyszłą- jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty.

Jak skorzystać z oferty?

  • Odwiedź dowolną Placówkę Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie lub
  • Złóż wniosek w usługach bankowości elektronicznej- wnioski dostępne w zakładce „Zapytania i zmiany",

Więcej informacji.

„Instrukcja użytkowania Kantoru SGB"