KREDYT OBROTOWY ZABEZPIECZONY GWARANCJĄ BGK ( gwarancją de minimis)

na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, zapłacenie faktur za zakupione towaru i usługi, opłaty i składki US/ZUS, inne zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

  • Kontakt wyłącznie z Doradcą Kredytowym w Banku, bez konieczności kontaktu z BGK
  • Brak opłaty za pierwszy okres roczny gwarancji
  • Możliwość wykorzystania kredytu w formie kredytu odnawialnego również w rachunku bieżącym (każda wpłata na rachunek kredytu pomniejsza jego saldo, w całym okresie kredytowania można wielokrotnie korzystać z kredytu do wysokości ustalonego limitu)
  • Niska za kolejny okres gwarancji – tylko 0,5 % od kwoty gwarancji

Jak uzyskać kredyt ?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy.
  • Dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej firmy