KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

ułatwia sprawne finansowanie bieżących potrzeb takich jak zakup towarów, materiałów do produkcji lub innych zapasów. Jest dobrym rozwiązaniem na finansowanie wydatków sezonowych w firmie. 

  • Przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
  • Kwota ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb firmy
  • Brak opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy kredytowej jak opłaty z tytułu niewykorzystywania kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej lub opłaty związanej z administrowaniem kredytem
  • Spłata w dogodnych ratach lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania w zależności od potrzeb finansowych firmy
  • W przypadku braku prawnych zabezpieczeń kredytu może być zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego – do 31.12.2021 bez dodatkowych opłat !!!

Jak uzyskać kredyt ?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy.
  • Dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej firmy