KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Wygodny kredyt w formie limitu zadłużenia w rachunku, ułatwiający regulowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

  • Przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
  • Ułatwia zarządzanie bieżącą płynnością i terminowe regulowanie płatności
  • Każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie dając możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości przyznanego limitu
  • Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
  • Zabezpieczenie kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego – bez dodatkowych opłat !!!

Jak uzyskać kredyt ?

Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. Dokładamy starań aby kredyt został udzielony przy minimum formalności ze strony Klienta Banku.
Dla Stałych Klientów Banku kredyt udzielany na uproszczonych zasadach m. in. bez zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US 

DOKUMENTY

  • Wniosek kredytowy.
  • Dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej firmy