Defibrylator ratujący życie w centrali Banku

Dnia 14.01.2020r. w centrali Banku grupa pracowników odbyła profesjonalne przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Defibrylator jest urządzeniem do ratowania życia w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń pracy serca oraz zatrzymania krążenia. Urządzenie to znajduje się w centrali Banku przy ul. Daszyńskiego 24 w Dzierżoniowie.