Spełnij marzenia o czterech kątach

Spełnij marzenia o czterech kątach i zamieszkaj na swoim. 

A może chcesz obniżyć raty płacone w innym banku?

Na jaki cel możesz wziąć kredyt?

 • na zakup nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) z rynku pierwotnego i wtórnego,
 • na budowę lub rozbudowę domu,
 • na partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej,
 • na inne cele mieszkaniowe (np. spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku),

promocja „Tniemy WIBOR o 50%” oznacza obniżenie stawki WIBOR o 50% przez okres 2 lat.

Dla Stałych Klientów banku - prowizja obniżona o 50 %, już od 0,75% kwoty udzielonego kredytu, która może być skredytowana.            

Więcej o promocji „Tniemy WIBOR o 50%” *

 • okres spłaty do 25 lat,
 • możliwość sfinansowania do 80% wartości nieruchomości, a w przypadku spłaty kredytu na cele mieszkaniowe w innym banku na 100 % jego wartości,
 • raty równe lub malejące z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR 3M + marża),
 • kredyt udzielany w PLN,
 • minimalny wkład własny 20%,
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeń na życie oraz majątkowe domu lub mieszkania,
 • promocja ważna do 31.12.2022 r.

RRSO 11,17%**

Masz pytania? Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Emilia Rak
tel. kom. +48 882 197 050

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Rakiewicz
tel. kom. +48 882 197 053

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Norbert Słowiński
tel. kom. +48 698 281 653

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady promocji: 

1.   promocja dotyczy sprzedaży przez Bank kredytu na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem na:

 1.  zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
 2.  zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
 3.  zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego,
 4.  przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 5.  zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
 6.  zakup/wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 7.  wykup mieszkań zakładowych,
 8.  budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 9.  zakup/budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową,
 10.  zakup działki budowlanej,
 11.  zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 12.  adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
 13.  partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 14.  zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
 15.  remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
 16.  refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, nawyżejwymienione   cele,
 17.  spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 18.  nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 19.  finansowanie wkładu mieszkaniowego w celu wybudowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do spółdzielni mieszkaniowej,
 20.  inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

 2.   przez okres 2 lat Bank obniża stawkę WIBOR 3M o 50 %.

W przypadku zastąpienia stawki WIBOR w okresie promocyjnym inną stawką bazową niż stawka WIBOR (zgodnie z Planem Awaryjnym na okoliczność zaprzestania opracowywania wskaźnika  dla umów finansowych) do wyliczenia oprocentowania w tym czasie będzie zastosowana zniżka 40 % z uwzględnieniem nowego wskaźnika.

W celu skorzystania z obniżki WIBOR 3M Kredytobiorca składa wniosek o zastosowanie obniżonej stawki w promocyjnym okresie 2 lat. Wniosek może być złożony maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy kredytowej. Bank realizuje wniosek Kredytobiorcy o obniżenie WIBOR3M najpóźniej w następnym dniu roboczym.   

3.   warunki zastosowania obniżonej stawki WIBOR 3M: 

1) Klient deklaruje otwarcie i posiadanie w Banku (co najmniej przez jednego z Kredytobiorców) najpóźniej w dniu podpisania Umowy kredytowej oraz przez okres stosowania obniżonej stawki WIBOR3M:   

a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz wpływ na ten rachunek dochodów Kredytobiorcy z tytułu: umowy o pracę, emerytury lub renty, a gdy Kredytobiorca nie uzyskuje takich dochodów, dochodów z innego tytułu, w kwocie nie niższej niż 2.000,00zł miesięcznie. Pierwszy wpływ powinien nastąpić nie później niż 2 miesiące od dnia, w którym został uruchomiony kredyt, lub

b) rachunku bieżącego firmowego lub rolniczego i dokonywanie za pośrednictwem tego rachunku bieżących rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. m.in. faktury, przelewy do US, ZUS, KRUS, a w przypadku działalności rolniczej dodatkowo wpływy dopłat bezpośrednich.

2) Bank ma prawo podnieść do pierwotnej wysokości stawkę WIBOR3M nie wcześniej niż przed upływem 30 dni począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nie zostały spełnione warunki zastosowania obniżki stawki WIBOR3M, a niespełnienie warunków polega na:

a) rozwiązaniu umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub braku wymaganych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, lub

b) rozwiązaniu umowy rachunku bieżącego firmowego lub rolniczego, lub brak rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem tego rachunku.

W przypadku podniesienia przez Bank stawki WIBOR 3M w związku z niespełnieniem warunków o których mowa w pkt 3.2) a i b - stawka WIBOR3M może zostać ponownie obniżona na pisemny wniosek Kredytobiorcy pod warunkiem potwierdzenia przez Bank, że warunki uzyskania zniżki zostały spełnione.

 4.   prowizja z tytułu udzielenia kredytu:

a) dla Stałych Klientów Banku zgodnie z definicją  zawartą w Uchwale w sprawie  wprowadzenia definicji pojęcia „Stałego/ współpracującego Klienta Banku” - obniżka 50% od stawki standardowej dla kredytów na cele mieszkaniowe,

b) w pozostałych przypadkach – zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów prywatnych.

5.   stawka WIBOR3M - określona na ostatni dzień roboczy przed końcem kalendarzowego kwartału poprzedzającego dzień zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. 

6.   marża kredytu - obliczana zgodnie z Uchwałą w sprawie wysokości oprocentowania kredytów.

7.   zdolność kredytowa - obliczana zgodnie z Instrukcją oceny zdolności kredytowej klientów prywatnych w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie.

8.   wyłączenia z promocji - warunki promocji nie łączy się z innymi promocjami oraz z Ofertą dla specjalnych grup zawodowych w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie.

9.   czas trwania promocji  -  promocją objęte mogą zostać wnioski przyjęte w okresie jej trwania tj.  od 10.10.2022r.  do 31.12.2022r.

 

** Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,17%. Całkowita  kwota  kredytu: 351.333,33 zł, kwota zaangażowanych przez Kredytobiorcę środków własnych: 87.833,33 zł, całkowita  kwota  do  zapłaty: 937.574,88 zł. Cel kredytu: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne: 10,11%.Całkowity koszt kredytu wynosi: 586.241,55 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu: 572.809,63 zł, prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu 2,2 % kwoty kredytu, tj. 7.729,33 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 19,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego: 0,00 zł,  pod warunkiem wpływu min. 1000 zł, koszt użytkowania karty debetowej: 0,00 zł, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego zostanie dokonanych min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą,  koszty ubezpieczenia nieruchomości: 5.683,58 zł – koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania obowiązujący w przypadku skorzystania z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie.  Spłata kredytu w 283 równych miesięcznych ratach pierwsza i kolejna rata w wysokości 3.265,50 zł i ostatnia w wysokości 3.271,96 zł.

Kalkulację sporządzono według danych na dzień 07.10.2022 r. przy założeniu: wniesienia 20% wkładu własnego; spłaty kredytu w ratach równych, obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z warunków Promocji „Tniemy WIBOR o 50%”, wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy, w terminach w  niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dodatkowym kosztem do poniesienia przez Kredytobiorcę są koszty ustanowienia hipoteki, które nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu i RRSO. Kalkulacja zakłada korzystanie przez Kredytobiorcę w Banku w okresie co najmniej 7 lat od daty podpisania umowy kredytowej: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz wpływ na ten rachunek dochodów Kredytobiorcy z tytułu: umowy o pracę, emerytury lub renty, a gdy Kredytobiorca nie uzyskuje takich dochodów, dochodów z innego tytułu, w kwocie nie niższej niż 2.000,00zł miesięcznie; pierwszy wpływ powinien nastąpić nie później niż 2 miesiące od dnia, w którym został uruchomiony kredyt, lub rachunku bieżącego firmowego lub rolniczego i dokonywanie za pośrednictwem tego rachunku bieżących rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. m.in. faktury, przelewy do US, ZUS, KRUS, a w przypadku działalności rolniczej dodatkowo wpływy dopłat bezpośrednich, ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy. Po podpisaniu umowy Kredytobiorca może jednorazowo zawnioskować o promocyjne obniżenie stawki WIBOR o 50% na okres do 2 lat od dnia podpisania umowy kredytowej czego nie uwzględniono w niniejszej kalkulacji.