JUŻ UBEZPIECZAMY UPRAWY !

14 marca  2022 r. Generali Agro udostępnił sprzedaż ubezpieczeń upraw.

Jak w latach ubiegłych, klienci mogą skorzystać  z ochrony już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Dodatkowo, już w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa, rolnicy mogą ubezpieczyć ziemiopłody oraz wykupić ochronę NNW w atrakcyjnej cenie. Ubezpieczenia upraw w Generali Agro są objęte dopłatami z budżetu państwa – aż do 65 proc. składki.

Oferta ubezpieczeń na wiosnę

W sezonie wiosennym w Generali Agro ochroną można objąć takie uprawy jak: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybrać dopasowany do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia spośród kilku pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

 Nowości na wiosnę

Jak co roku Generali Agro przygotowało wiele nowości.

200 zł/ha za utratę słomy w wyniku pożaru

Od tego sezonu Generali Agro wprowadza rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Pozwoli to na częściowe pokrycie strat polegających na utracie składników pokarmowych pochodzących ze spalonej słomy oraz częściowej degradacji gleby spowodowanej przez wysoką temperaturę. Co ważne, ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

We wszystkich klauzulach, które dotyczą upraw standardowych, firma wprowadziła dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego daje on możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Co ważne – nie ma tu znaczenia przyczyna powstania pożaru.

Kolejną nowością jest odświeżona klauzula szczególna nr 1.3, rozszerzona o ryzyko utraty jakości w burakach cukrowych. Klauzula zapewnia ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje podniesiona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Rolnik zyskuje również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru są 3 warianty zależne od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Generali Agro nadal daje możliwość ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy. NNW obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie, w pracy, jak i  w życiu prywatnym.

– Również w obecnym sezonie wiosennym, wzorem lat ubiegłych, dla naszych stałych klientów dostępne są atrakcyjne rabaty na zakup ubezpieczenia upraw. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 5%, 10% lub 15%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Generali Agro. Generali Agro od ponad 20 lat ubezpiecza i wspiera rolników  w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Zależy nam na budowaniu świadomości ubezpieczeniowej i kompleksowej ochronie naszych klientów. Dlatego rozszerzamy zakres ubezpieczenia naszych produktów skierowanych do sektora agro, jednocześnie umożliwiając zawieranie kolejnych polis w jeszcze korzystniejszych cenach. Nie zapominamy przy tym, że musi to iść w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód, którą zapewniają nasi wieloletni eksperci, często prowadzący własną działalność rolną – dodaje Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa

Aż do 65 proc. dopłaty może uzyskać klient ubezpieczający uprawy w Generali Agro. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.