Oferta pracy - Doradca Klienta

Kim jesteśmy: Lokalnym Bankiem z Centralą w Dzierżoniowie, z ponad 70 letnim doświadczeniem, a głównym terenem działania jest powiat dzierżoniowski.

Relacyjny charakter Banku sprawia, że tworzymy przyjazne, wiarygodne i wspierające środowisko pracy dla Naszych Pracowników tak, aby w kontakcie z Klientem mogli realizować wartości naszego Banku - partnerstwo, współpracę i zaufanie.

W związku ze stałym rozwojem Banku poszukujemy kandydatów na stanowisko

Doradca Klienta

Miejsce pracy: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna
 
Twoja praca będzie polegała na:

 • Kompleksowej obsłudze Klientów,
 • Doradztwie w zakresie produktów i usług bankowych,
 • Realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • Zapewnieniu wysokiej jakości obsługi Klientów.

Twoimi atutami na tym stanowisku będą:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z Klientami,
 • Odpowiedzialność, uczciwość, dokładność i lojalność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • Pakiet szkoleń przygotowujących do objęcia stanowiska,
 • Pracę w organizacji, gdzie podstawowymi wartościami jest współpraca, zaufanie, lojalność,
 • Przystąpienie do bankowego, atrakcyjnego funduszu emerytalnego, gdzie składkę opłaca tylko pracodawca,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej oraz otrzymania karty Multisport.

 
Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie do dnia 07.12.2022 r. CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”


adres : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CV można również przesyłać przez OLX:
https://www.olx.pl/oferta/praca/doradca-klienta-bank-spoldzielczy-w-dzierzoniowie-CID4-IDRT9Mg.html

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 74 831 29 10, pisemnie: ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów

Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kategorie danych

Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego),
 2. dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),
 3. dane o przebiegu zatrudnienia i inne niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Źródło danych

Pani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana, od podmiotów pośredniczących w procesie rekrutacji.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 2. statystycznych i raportowania wewnętrznego.

Okres przez który dane będą przechowywane

 1. przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 2. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane  dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W ramach realizacji umowy Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG  lub do organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji.