Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach uzgodnień

z bankami w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją Wytycznych EBA w dniu 2 grudnia 2020 r.

Stanowisko obowiązuje dla instrumentów pomocowych udzielanych od dnia 18 stycznia 2021 r.
do 31 marca 2021 r. W przypadku odpowiedniego przedłużenia stosowania wytycznych EBA banki mogą podjąć decyzję o przedłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone
w stanowisku i złożą wniosek.

Załączniki:
Pobierz plik (Moratorium pozaustawowe_22 12 2020.pdf)Moratorium pozaustawowe_22 12 2020[ ][ ]217 kB

Drukuj