Tabela kursów walut dla dewiz nr: 206/B/2018 / obowiązująca w dniu: 2018-10-23 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5702
2.7208
-
-
2.6536
Kanada
CAD
788
1
2.7687
2.9307
-
-
2.8623
Szwajcaria
CHF
797
1
3.7283
3.8066
3.6836
3.8447
3.7667
Czechy
CZK
213
1
0.1613
0.1716
-
-
0.1664
Dania
DKK
792
1
0.5583
0.5909
-
-
0.5761
UGW
EUR
978
1
4.1916
4.4083
4.1581
4.4568
4.2984
W. Brytania
GBP
789
1
4.7580
4.9926
4.7009
5.0425
4.8704
Norwegia
NOK
796
1
0.4382
0.4638
-
-
0.4528
Szwecja
SEK
798
1
0.4029
0.4265
-
-
0.4159
USA
USD
787
1
3.6569
3.8404
3.6276
3.8826
3.7485

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 206/B/2018 / obowiązująca w dniu: 2018-10-23 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5702
2.7208
-
-
2.6536
Kanada
CAD
788
1
2.7687
2.9307
-
-
2.8623
Szwajcaria
CHF
797
1
3.7283
3.8066
3.6836
3.8447
3.7667
Czechy
CZK
213
1
0.1613
0.1716
-
-
0.1664
Dania
DKK
792
1
0.5583
0.5909
-
-
0.5761
UGW
EUR
978
1
4.1916
4.4083
4.1581
4.4568
4.2984
W. Brytania
GBP
789
1
4.7580
4.9926
4.7009
5.0425
4.8704
Norwegia
NOK
796
1
0.4382
0.4638
-
-
0.4528
Szwecja
SEK
798
1
0.4029
0.4265
-
-
0.4159
USA
USD
787
1
3.6569
3.8404
3.6276
3.8826
3.7485

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 206/B/2018 / obowiązującej w dniu: 2018-10-23 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0783
UGW
EUR EUR
978
1
0,2167
USA
USD USD
787
1
0,1835

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 206/B/2018 / obowiązującej w dniu: 2018-10-23 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0783
UGW
EUR EUR
978
1
0,2167
USA
USD USD
787
1
0,1835