Tabela kursów walut dla dewiz nr: 135/C/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-07-14 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.6492
2.8040
-
-
2.7479
Kanada
CAD
788
1
2.7966
2.9599
-
-
2.9035
Szwajcaria
CHF
797
1
4.1402
4.2273
4.0905
4.2696
4.2117
Czechy
CZK
213
1
0.1625
0.1730
-
-
0.1683
Dania
DKK
792
1
0.5819
0.6158
-
-
0.6033
UGW
EUR
978
1
4.3584
4.6314
4.3235
4.6823
4.4916
W. Brytania
GBP
789
1
4.8108
5.0541
4.7483
5.1046
4.9576
Norwegia
NOK
796
1
0.4044
0.4281
-
-
0.4185
Szwecja
SEK
798
1
0.4173
0.4418
-
-
0.4313
USA
USD
787
1
3.8383
4.0305
3.8076
4.0748
3.9570

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 135/C/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-07-14 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.6492
2.8040
-
-
2.7479
Kanada
CAD
788
1
2.7966
2.9599
-
-
2.9035
Szwajcaria
CHF
797
1
4.1402
4.2273
4.0905
4.2696
4.2117
Czechy
CZK
213
1
0.1625
0.1730
-
-
0.1683
Dania
DKK
792
1
0.5819
0.6158
-
-
0.6033
UGW
EUR
978
1
4.3584
4.6314
4.3235
4.6823
4.4916
W. Brytania
GBP
789
1
4.8108
5.0541
4.7483
5.1046
4.9576
Norwegia
NOK
796
1
0.4044
0.4281
-
-
0.4185
Szwecja
SEK
798
1
0.4173
0.4418
-
-
0.4313
USA
USD
787
1
3.8383
4.0305
3.8076
4.0748
3.9570

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 135/C/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-07-14 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0871
UGW
EUR EUR
978
1
0,2730
USA
USD USD
787
1
0,1922

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 135/C/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-07-14 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0871
UGW
EUR EUR
978
1
0,2730
USA
USD USD
787
1
0,1922