Tabela kursów walut dla dewiz nr: 32/C/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-02-17 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5570
2.7061
-
-
2.6364
Kanada
CAD
788
1
2.8770
3.0450
-
-
2.9623
Szwajcaria
CHF
797
1
3.9598
4.0421
3.9123
4.0825
3.9921
Czechy
CZK
213
1
0.1664
0.1769
-
-
0.1715
Dania
DKK
792
1
0.5523
0.5844
-
-
0.5689
UGW
EUR
978
1
4.1510
4.4080
4.1178
4.4565
4.2502
W. Brytania
GBP
789
1
4.9952
5.2437
4.9303
5.2961
5.1109
Norwegia
NOK
796
1
0.4109
0.4348
-
-
0.4233
Szwecja
SEK
798
1
0.3917
0.4145
-
-
0.4034
USA
USD
787
1
3.8359
4.0275
3.8052
4.0718
3.9189

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 32/C/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-02-17 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5570
2.7061
-
-
2.6364
Kanada
CAD
788
1
2.8770
3.0450
-
-
2.9623
Szwajcaria
CHF
797
1
3.9598
4.0421
3.9123
4.0825
3.9921
Czechy
CZK
213
1
0.1664
0.1769
-
-
0.1715
Dania
DKK
792
1
0.5523
0.5844
-
-
0.5689
UGW
EUR
978
1
4.1510
4.4080
4.1178
4.4565
4.2502
W. Brytania
GBP
789
1
4.9952
5.2437
4.9303
5.2961
5.1109
Norwegia
NOK
796
1
0.4109
0.4348
-
-
0.4233
Szwecja
SEK
798
1
0.3917
0.4145
-
-
0.4034
USA
USD
787
1
3.8359
4.0275
3.8052
4.0718
3.9189

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 32/C/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-02-17 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0823
UGW
EUR EUR
978
1
0,2570
USA
USD USD
787
1
0,1916

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 32/C/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-02-17 / godzina: 15:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0823
UGW
EUR EUR
978
1
0,2570
USA
USD USD
787
1
0,1916